Over ons

Koorleiding

(er komt een nieuwe dirigent na de zomer - sollicitatieprocedure is nog gaande) 

 

Bestuur (zie ook tabblad Contact)

Het bestuur bestaat uit de volgende koorleden:

Voorzitter: Theo Wubs

Secretaris: Madeleine Chabot

Penningmeester: Judith Heeres

Bestuursleden: Tom Bruyn en Helen Howard

 

Contributie

De contributie bedraagt €17 per maand.

Dit is inclusief de bijdrage aan de korenbonden BvZ-NH en LOPRZ, alsmede de bijdrage aan de Femu.

Contributie wordt vooraf betaald.

Dit kan naar keuze: per maand, per kwartaal, per halfjaar of per jaar.

 

Het rekeningnummer is: IBAN nr: NL72 INGB 0007 4979 88

T.n.v. Fiejesta, Amsterdam

 

Kamer van Koophandel

Fiejesta staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam

onder nummer: 40538796

 

Fiejesta is aangesloten bij de Bond van Zangkoren in Noord-Holland (BvZ-NH), die op haar beurt weer is aangesloten bij de Landelijke Organisatie van Provinciale en Regionale Zangersbonden (LOPRZ). Hierdoor profiteert het koor van alle mogelijke subsidieregelingen en andere voordelen.